محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس با گروه MD/MPHدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس با نمایندگان گروه MD/MPHدانشگاه علوم پزشکی شیراز دیدار و گفت و گو نمودند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فارس:

پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی فی مابین بهزیستی فارس و گروه MD/MPHدانشگاه علوم پزشکی شیراز جلسه هماهنگی با موضوعیت تبادل نظر در خصوص تعیین عناوین پژوهش های آتی برگزار شد.

این نشست که با حضور مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس , مدیر و معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی  و کارشناسان پژوهش هر دو دستگاه برگزار شد,دکتر مولوی به عنوان نماینده گروه MPH به معرفی برخی تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب های اجتماعی پرداخت و در ادامه معاونین بهزیستی فارس ضمن معرفی عملکرد معاونت ها وبه ارائه اولویت های پژوهشی پرداختند.