محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

همایش پیاده روی خانوادگی

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه امامت وولایت دوشنبه مصادف باعیدسعیدوبزرگ غدیرخم با حضور کارکنان اداره بهزیستی فراشبند ومراکز وموسسات تحت نظارت این اداره ./سمانه قاسمی نژاد