محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

هم افزایی بهزیستی فارس و دانشگاه آزاد اسلامی/جهت حل مشکلات دانشجویان تحت پوشش

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس، کشفی نژاد در تبیین اهداف برگزاری جلسه هماهنگی بهزیستی فارس و دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس و دکتر حسن سلطانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد واحد شیراز برگزار شد، ضمن بیان اینکه حل مشکلات دانشجویان تحت پوشش بهزیستی بخصوص مشکلات شهریه دانشجویان اولویت بهزیستی فارس و دانشگاه آزاد اسلامی است گفت :مغایرت های آماری در سال های قبل و نقایص موجود در پرداخت متمرکز موجب شد برای شفافیت بیشتر، تسریع فرایند پرداخت شهریه وصیانت از جایگاه اجتماعی و شأن افراد تحت پوشش بهزیستی، پرداخت الکترونیکی شهریه به کارت مددجویان دانشجو انجام شود که این روش به نفع مددجو است.
او در ادامه عنوان کرد:دانشجویان باید خودشان این مبلغ را که توسط بهزیستی بصورت متمرکز به حسابشان واریز می شود رابه حساب دانشگاه‌آزاد واریز نمایند و توجه داشته باشند که در صورت مشروطی و ادامه دار شدن روند تحصیل مشمول پرداخت کمک هزینه شهریه به طور کامل نخواهند بود.
مدیرکل بهزیستی فارس با تاکید بر اینکه: در خصوص دانشجویان تحت پوشش بهزیستی نگاه چند بعدی به مشکلات مددجویان تحت پوشش، همراهی و همدلی بهزیستی و دانشگاه آزاد لازمه به سرانجام رسیدن امور است اضافه کرد: علاوه بر کمک هزینه‌های شهریه و کمک هزینه تشویقی جهت دانشجویان موفق تحت پوشش، دانشگاه آزاد اسلامی نیز با پرداخت وام به حل مشکلات شهریه دانشجویان تحت پوشش کمک خواهد کرد.
کشفی نژاد همچنین افزود: مددجویانی که معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید دارند، فرزندان شبه خانواده، فرزندان امداد بگیر، فرزندان انتقال یافته به زندگی مستقل و زنان سرپرست خانوار و فرزندان آن‌ها، مشمول دریافت کمک هزینه بهزیستی جهت تحصیل در دانشگاه های غیر دولتی شهریه بگیر می شوند.