محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

هم پیمانی بهزیستی فارس و مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز

تفاهم نامه همکاری فی مابین بهزیستی فارس و مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیرازدر راستای ارائه خدمات و مشارکت در زمینه فرهنگی,آموزشی و پژوهشی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط بهزیستی و مجمع منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس ضمن ابراز امیدواری از این که انعقاد این تفاهم نامه زمینه گره گشایی از جامعه هدف بهزیستی باشد و نتیجه ی نهایی آن در محلات به صورت واقعی احساس شود گفت:

شناسایی تشکل‌های مردم نهاد وخیریه‌ها به منظور همکاری با سراهای فرهنگ مهربانی, ارائه آموزش‌های لازم توسط کارشناسان بهزیستی به منظور ارتقای سلامت روان, پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی, همکاری در جهت ارائه خدمات مشاوره و امور روانشناختی رایگان در مناطق کم برخوردار  بخشی از تعهدات بهزیستی در این تفاهم نامه  و همکاری در راستای فعالیت های محله محور با توجه به اولویت های هر محله،همکاری در اجرای برنامه های آموزشی در مکان خانه های سلامت امید زندگی ،همکاری در اهدای امکانات به خیریه های تحت نظارت بهزیستی از طریق سرای فرهنگ مهربانی و همکاری در اجرای طرح آموزش زنان و کودکان خانواده های آسیب دیده از اعتیاد و پیشگیری محله محور اعتیاد بخشی از تعهدات مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز  در این تفاهم نامه است.

سید عبدالرضا دستغیب مدیر عامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز نیز اظهار داشت:باتوجه به کمبود منابع و نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی،بکار گیری نیروهای مردمی و پای کار بودن مردم در همه زمینه ها جوابگو خواهد بود و البته این مهم تحت ساماندهی تشکل های مردم نهاد امکان پذیر است. با توجه به حوزه گسترده خدمات بهزیستی  مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز   به عنوان تکمیل کننده پازل خدمت رسانی در کنار بهزیستی حضور خواهد داشت و همراه با بهزیستی فارس حرکت خواهد کرد.