محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

واحد گزینش

رئوس فعالیت های واحد گزینش به شرح ذیل می باشد 

قانون گزینش در سال 1374مجلس شورای اسلامی به سایر وزارتخانه و سازمان و موسسات و شرکتهای دولتی ابلاغ و اجرائی گردیدبرابر این قانون ، مشمولین  ، کلیه داوطلبان اعم از متقاضیان ورود به خدمت ( روزمزد – قرار دادی – پیمانی – متعهد و خرید خدمت -نیروی کارگری و عناوین مشابه مانند تمدید قرار داد و یا پیمان و تبد یل وضعیت تا استخدام قطعی و یا ثابت و نیز بورسیه های داخل و خارج از کشور و مامورین و منتقلین به کلیه دستگاهها و متقاضی تاسیس مهدهای کودک و مراکز شبانه روزی و مشاغل خاص و حساس مدیریتی می باشد .

کلیات ضوابط حاکم بر گزینش

– احراز صلاحیت داوطلبان

– ضوابط عمومی داوطلبان


– ضوابط انتخاب اصلح و ملاکهای تقدم

ملاک پذیرش افراد برای احراز صلاحیت بر اساس ضوابط مقرر در قانون گزینش میزان ، حال فعلی افراد و حصول اطمینان عرفی است

ضوابط عمومی:
-1اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون
-2التزام عملی به احکام اسلامی
-3 اعتقاد و التزام به ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
4 -عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
5 -عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و هواداری از حزب و سازمانهاو گروههای غیر قانونی
6-عدم سابقه محکومیت کیفری موثر
7-عدم اعتیاد به مواد مخدر     
ضوابط انتخاب اصلح :
موضع گیری نسبت به ولایت فقیه – فعالیت داوطلبانه در نهاد های انقلابی – فعالیت مذهبی شرکت در نماز جماعات و جمعه – شرکت در راهپیمائی و انتخابات – پوشش چادر برای خانم و مقید به رعایت پوشش اسلامی و انتخاب دوستان مناسب ، کسب رتبه های علمی و مذهبی و فرهنگی و ….

فعالیت ها و دستور العمل های زیر مجموعه :


– وضعیت استخدام و نوع همکاری شغلی داوطلب
– ماهیت پرونده های معرفی شده شامل تشکیل پرونده بدوی یا قبلی و تجدید نظر اول و نیابتی
– ملاک بررسی ضوابط عمومی و انتخاب اصلح
– وضعیت شغلی غیر حساس ، حساس ، خاص
 – نوع تحقیقات  از محل کار و سکونت و تحصیل و سایر موارد 
 – انجام مصاحبه اولیه ، ارشادی ،سیر مطالعاتی    

– ارزیابی و نظر دهی
 – صدور ابلاغ رای