محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

واکسیناسیون معلولین و سالمندان بسترگرا

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

جلسه معاونت امورتوانبخشی و کارشناس مراکز شبانه روزی بهزیستی فارس با دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
در این جلسه درخصوص واکسیناسیون معلولین و سالمندان بسترگرا که جابجایی آن ها امکان پذیر نیست هماهنگی و برنامه ریزی شد.

انتهای پیام /فاطمه رضایی