ولادت سراسر نور امام هشتم شیعیان، حضرت امام رضا (ع) مبارک باد

سلطانی و ما رعیت ملک تو رضاییم

همواره در این سلطنتت جمله گداییم

کی تحفه ی شاهانه به پابوس تو گیریم

ما منتظر تذکره کرب و بلاییم

انتهای پیام / محمد حسن زارعی