محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

پیاده روی- هفته بهزیستی برگزاری مراسم پیاده روی رئیس و کارکنان بهزیستی فسا به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی مراسم پیاده روی با حضور فاطمه رضائیان رئیس و کارکنان اداره بهزیستی از اداره تا تپه رصدخانه برگزار شد.
گفتنی است پس از مراسم پیاده روی ، کارکنان این اداره در یک محیط صمیمی و دوستانه صبحانه را در همان مکان میل نمودند و در پایان در کنار هم عکس یادگاری گرفتند./نرجس نادری نوبندگانی