محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

پیام تبریک مسئول انجمن مددکاران اجتماعی فارس به مناسبت انتصاب سرپرست بهزیستی فارس

بنام خداوندمهر وخرد

برادر ودوست ارجمندنم جناب آقای محمد رضا هوشیار اکنون که بخواست حضرت دوست سکان مردمی ترین نهاد دولتی استان پهناور فارس به دست با کفایت جنابعالی سپرده شده است ازدرگاهش مسئلت دارم که شمارا توان بدهد تا با بکار گیری کارکنان پرتلاش و کارآمد سازمان ؛ امکانات ،توانمندیهاوتخصص های مورد نیاز بهتر زیستن واقعی را به جمعیت هدف هدیه نمایید رجاء واثق دارد که همراهی پیشکسوتان؛ سازمانهای مردم نهاد؛ خیرین وموسسات خیریه می‌تواند بازوی قدرتمندی برای شما وسازمان بهزیستی باشد امیدوارم انشاءالله دردوران خدمت شما در این سمت برگ زرینی دیگری برافتخارات این نهاد مقدس افزده گردد
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی وما رستگار
بااحترام مجدد

        عبدالعلی شمس 

مسئول انجمن مددکاران اجتماعی فارس؛ مدیر عامل خانه استان ونایب رئیس خانه خیرین کشور