محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

پیرو جلسه  رئیس سازمان بهزیستی کشور با جمعی از منتخبین مردم شریف استان فارس و با حضور نماینده دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی انجام شد:

جلسه پیگیری مناسب سازی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

پیرو جلسه  معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با جمعی از منتخبین مردم شریف استان فارس در  مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اداری بهزیستی فارس در روز پنجشنبه از مورخ ۲/۶/ ۱۴۰۳، اولین جلسه پیگیری یکی از مصوبات سفر ایشان در خصوص مناسب سازی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ویژه افراد دارای محدودیت به عنوان سومین حرم اهل بیت علیهم السلام با حضور مدیر کل بهزیستی فارس، مهندس نصیری نماینده دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور وکارشناس دبیرخانه مناسب سازی استان فارس انجام گردید.

در این جلسه که با حضور  مسئولین فنی حرم مطهر شاهچراغ (ع)در این مکان برگزار گردید ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف حرم و همچنین نقاطی که در اولویت مناسب سازی قرار دارند ابتدا مدیرکل بهزیستی ضمن تبیین اولویت‌های سازمان بهزیستی در ارائه خدمت به جامعه هدف خود ،گزارشی به صورت اجمال از عملکرد سازمان بهزیستی در زمینه‌های مختلف به ویژه مبحث مناسب سازی ویژه افراد دارای محدودیت ارائه نمود.

وی همچنین با توجه به نگاه ویژه استاندار  فارس و همچنین ریاست  سازمان بهزیستی کشور نسبت به مبحث مناسب سازی و دسترس پذیری و ارائه خدمت با کیفیت به همه اقشار جامعه به ویژه افراد دارای محدودیت ،از شیراز به عنوان شهر سومین حرم اهل بیت نام برد که همه مراکز مذهبی و اسلامی موجود در این شهر به ویژه حرم مطهر  حضرت شاهچراغ (ع) به جهت دسترسی آسان افراد دارای محدودیت به این اماکن نیازمند مناسب سازی در سطوح فرا ملی و بین المللی است و این شهر در این مورد باید به عنوان الگو برای سایر شهرهای ایران و حتی سایر شهرهای اسلامی دنیا باشد .

به  همین منظور در این جلسه  مقرر گردید این موضوع (مناسب سازی حرم مطهر)در اولین جلسه ستاد مناسب سازی استان،با حضور استاندار،شهردار و سایر مسئولین ذی‌ربط به عنوان دستور کار مطرح گردد تا وظایف هر کدام از سازمان‌هایی که در این زمینه دخیل هستند مشخص و با نظارت و هماهنگی دبیرخانه مناسب سازی اقدامات لازم صورت پذیرد. 
همچنین در این نشست مقرر گردید، نماینده دبیرخانه ستاد مناسب سازی کشور پیگیری‌های لازم در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز  و نحوه تخصیص این اعتبار به استان فارس را انجام نموده و مراتب از طریق سازمان بهزیستی کشور به اطلاع استان رسانده شود.
همچنین مقرر گردید که نتیجه این نشست به عنوان اولین جلسه پیگیری مصوبات سفر معاون  وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور از طریق مکاتبه به استحضار ایشان و استاندارفارس رسانده شود.