محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

پیگیری درخواست های بهزیستی اوز در دیدار با نماینده مجلس

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز اسدی رئیس اداره بهزیستی به اتفاق وحدانی کارشناس اشتغال این اداره، احمدی رئیس دفتر نماینده و حسین حسین نیا نائب رئیس انجمن خیریه سلمان فارسی و از معتمدین شهر، امروز ۲۳ بهمن با حسین زاده نماینده مردم در مجلس دیدار کردند. در این دیدار رئیس اداره بهزیستی شهرستان در خصوص مسایل و چالش های موجود و نیازهای مهمی که پیگیری مسئولین را میطلبد، صحبت کرد. حسین حسین زاده نماینده مجلس در همان نشست درخواست های مطرح شده را در تماس با مسئولان استانی اداره کل بهزیستی مطرح کرد و ضمن اعلام قول مساعد مقررشد در راستای تامین این درخواست ها پیگیری و اقدام گردد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز

انتها/ ابراهیمی