محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کازرون|بازید از طرح های خوداشتغالی گروه های هدف تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کازرون:

امور اشتغال اداره بهزیستی شهرستان کازرون با تشکیل تیم نظارت که شامل اعضای کمیته اشتغال است از طرح های خوداشتغالی که در سال ۱۴۰۱ از این اداره تسهیلات خوداشتغالی دریافت نموده اند بازدید و راست آزمایی کرد. این بازدید که با هدف راست آزمایی و فعال بودن اشتغال افراد صورت گرفت، متقاضیان به فعالیت های خود مشغول و اشتغال آنها تا کنون فعال ارزیابی شد.