محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کازرون/ جلسه توجیهی آگاهسازی زنان و دختران


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کازرون:

جلسه توجیهی آگاهسازی زنان ودختران با تاکید بر سلامت جنسی و افزایش تاب آوری باحضور اسپرغم سرپرست اداره بهزیستی شهرستان،مردانی کارشناس مسئول پیشگیری و تسهیلگران مجری طرح در اداره بهزیستی کازرون برگزار شد.

در این جلسه بررسی های لازم درمورد توجیه تسهیلگران مجری، بیان مفاد و نکات شیوه نامه و آمادگی به منظوراجرای بهتر طرح توسط کارشناس مربوطه صورت گرفت.

انتهای پیام/فاطمه رضایی