محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کازرون| نمایشگاه توانمندی و صنایع دستی مرکز توانبخشی حرفه آموزی نیلوفران از مراکزتحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان کازرون

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کازرون
نمایشگاه توانمندی و صنایع دستی مراکز حرفه آموزی نیلوفران از مراکز تحت نظارت اداره بهزیستی از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۴ به مدت ۵ روز در بازارچه صنایع دستی واقع در شهرستان کازرون در حال برگزاری می باشد. هدف از برپایی این نمایشگاه بالا بردن سطح انگیزه و اعتماد به نفس افراد دارای معلولیت جهت حضور پرثمر و بیشتر در جامعه می باشد که با نشان دادن آثار هنری زیبای خود به افراد بازدیدکننده این حس را منتقل کنند که معلولیت باعث محدودیت در فرد نمی باشد.