محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کسب یک مدال نقره و دو برنز ورزشکاران فارس در جشنواره ورزشی کم توانان ذهنی اردوگاههای حبیب ابن مظاهر تنکابن و شهید عظیمی بابلسر

ورزشکاران فارس در جشنواره ورزشی کم توانان ذهنی اردوگاههای حبیب ابن مظاهر تنکابن و شهید عظیمی بابلسر یک مدال نقره ,دو برنز و دو عنوان چهارمی کسب کردند.

 به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

شانزدهمین جشنواره ورزشی کم توانان ذهنی در دو گروه دختران و پسران در اردوگاههای حبیب ابن مظاهر تنکابن و شهید عظیمی بابلسر برگزار گردید و استان فارس با تیم استان فارس با کسب یک مدال نقره دو برنز و دو عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.در پایان این مسابقات تیم فوتسال کم توانان ذهنی استان در یک رقابت فشرده با کسب عنوان سوم به کار خود پایان داد و آمنه امیدوار در دو۸۰۰متر مقام دوم و زهرا نامور در دو ۱۰۰متر مقام سوم و عاطفه خانی و رسول رضایی در آمادگی جسمانی مقام چهارم کشور را کسب کردند .