محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کمیته گزینش علمی روانشناسان و مشاوران برگزار شد/مشاوره رایگان بهزیستی با شماره : ۱۴۸۰

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی فارس: دومین جلسه کمیته گزینش علمی روانشناسان و مشاوران با حضور اعضای کمیته گزینش در دفتر معاونت پیشگیری برگزار شد.