محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گراش | برگزاری دوره آموزشی تکمیل پرسشنامه هوشمند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

دوره آموزشی تکمیل پرسشنامه هوشمند با حضور مددکاران مراکز مثبت زندگی در اداره بهزیستی شهرستان گراش برگزار شد.

       به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گراش ،‌ صبح روز شنبه مورخ 27 خرداد 1402، دوره آموزشی تکمیل پرسشنامه هوشمند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با حضور سلیمانی سرپرست اداره ، خوشابی زاده کارشناس امور اجتماعی ، قاسمی کارشناس مراکز و موسسات ،‌ راستی کارشناس امور توانبخشی و مسئولین فنی دو مرکز مثبت زندگی 2529 و 14310، در محل اداره بهزیستی شهرستان گراش برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره بررسی و ارزشیابی قدرت توانمندسازی مددجویان زن سرپرست خانوار در راستای بازتوانی آنهاست.

خوشابی زاده کارشناس امور اجتماعی اداره ، به عنوان مدرس دوره ، تمامی موارد آموزش دیده شده در شیراز را به مددکاران دو مرکز مثبت زندگی انتقال داد و  راستی و قاسمی نیز در این خصوص نکاتی را برای پرسنل مراکز توضیح دادند.