محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گراش | دریافت کنندگان وام اشتغالزایی بهزیستی مشخص شدند

کمیته اشتغال در اداره بهزیستی شهرستان گراش برگزار و دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان گراش ، صبح یکشنبه مورخ 28 خرداد 1402 ، کمیته اشتغال برای تعیین افراد دریافت کننده وام اشتغال از میان واجدین شرایط ، در اداره بهزیستی شهرستان گراش برگزار شد.

     تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی یکی از امتیازاتی است که هرساله بهزیستی به مددجویانی که مدرک مهارت یا پروانه کسب و توانایی ایجاد کسب و کار دارند ،‌ جهت بازتوانی آنها اعطا می کند.

     در جلسه مذکور که با حضور سلیمانی سرپرست اداره بهزیستی ، قاسمی کارشناس اشتغال،‌ راستی کارشناس توانبخشی، ‌ملکی کارشناس پیشگیری و خوشابی زاده کارشناس امور اجتماعی برگزار شد، پرونده تمامی مددجویان متقاضی دریافت تسهیلات اشتغالزایی بصورت مستقل بررسی و با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته و اعتبار تخصیص یافته از جانب استان ، پرونده ی 19 نفر آنها برای دریافت وام انتخاب شد.

    با توجه به محدود بودن بودجه تخصیص یافته نسبت به تعداد مددجویان متقاضی، پرونده سایر مددجویان متقاضی بصورت پشت نوبت نگه داشته شد تا در زمان تخصیص اعتبار مجدد از جانب استان ، وام اشتغال به آنها تعلق گیرد.