محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گراش | وضعیت مناسب سازی ادارات شهرستان گراش زیر ذره بین کارشناسان بهزیستی

وضعیت مناسب سازی ادارات دولتی شهرستان گراش در طرح شهید رجایی ارزیابی شد.

     طرح شهید رجایی به ارزیابی عملکرد ادارات دولتی در حوزه های مختلف می پردازد که یکی از شاخص های مهمی که حین ارزیابی مورد توجه قرار می گیرد ،‌وضعیت مناسب سایز و میزان دسترسی پذیری دستگاه های اجرایی برای مراجعین با نیازهای خاص ( معلولین ، سالمندان ،‌جانبازان و … ) است .

      مناسب سازی یعنی فراهم آوردن محیط بدون مانع جهت دسترسی همه افراد با شرایط خاص به تمام خدمات و اماکن جامعه بصورت مستقل.

       با توجه به اینکه دبیر کمیته های مناسب سازی در تمامی سطوح شهرستانی ، استانی و کشوری ، سازمان بهزیستی است ، در اجرای طرح شهید رجایی نیز ارزیابی شاخص های مناسب سازی اماکن مورد نظر به این سازمان محول گردیده است . درهمین راستا کارشناسان اداره بهزیستی در بازه زمانی مشخص با انجام بازدید از ساختمان های دولتی ، اقدام به بررسی وضعیت مناسب سازی این اماکن و تکمیل چک لیست های امتیازدهی مربوطه می نمایند.

      در اردیبهشت ماه سال جاری ، طی بازدید به عمل آمده توسط کارشناس مناسب سازی اداره بهزیستی شهرستان گراش ، ورودی های ساختمان ،‌ سرویس بهداشتی ، سطح شیبدار (رمپ) و آسانسور متناسب با نیاز معلولین ، در ادارات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و نماگر های نیازمند به مناسب سازی جهت رفع موانع به آنها اعلام گردید.