محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت

پیش به سوی دنیایی فراگیر,دسترس پذیر و پایدار بعد از بیماری کرونا با راهبری و مشارکت افراد دارای معلولیت

روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس