محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|افتتاح مرکز توانمند سازی و صیانت اجتماعی بهبود یافتگان در شیراز

با حضور معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان، اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و خیرین یاریگران زندگی دو مرکز توانمندسازی و صیانت از بهبودیافتگان مردان ( ظرفیت ۳۰ نفر)و زنان (ظرفیت ۵۰ نفر) افتتاح گردید.
مرکز توانمند سازی و صیانت از بهبودیافتگان به منظور ارائه خدمات توانمند سازی، اشتغال و حرفه آموزی، آموزش مهارتهای زندگی و هم چنین ایجاد سرپناهی برای بهبودیافتگان جهت بازگشت و اتصال به خانواده و جامعه ایجاد گردیده است.