محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|بازدید سرزده و حضور آنجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بهزیستی کشور به همراه عرب زاده مشاور رئیس سازمان در امور مجلس و استان ها در بهزیستی استان فارس و نشست شورای معاونین