محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|بازدید مدیرکل ,معاون توانبخشی و مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس از مدرسه شوریده شیرازی

مدیرکل ,معاون توانبخشی و مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس از مدرسه شوریده شیرازی بازدید نموده و ضمن تقدیر از مدیر و پرسنل مدرسه با اهدای لوح تقدیر و گل و تبریک هفته افراد دارای معلولیت , پای صحبتهای کودکان نابینا و خانواده های ایشان نشستند.