محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|تجلیل از مادران سرپرست خانوار و مددجویان موفق تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ره با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری فارس،مدیران کل هر دو دستگاه در نخستین هم افزایی مدیران بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ره