محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|در محضر خانواده معزز شهدا به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد

به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد مدیر کل بهزیستی فارس و همراهان ضمن حضور در منزل خانواده معزز شهید دارای فرزند معلول از ایشان تقدیر نمودند.