محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|دیدار مدیر کل,معاون توانبخشی,نماینده استاندار فارس در امور معلولین و نمایندگان مراکز نگهداری روزانه و شبانه روزی معلولین و سالمندان با استاندار فارس به همت مشاور استاندار فارس در دفتر استاندار فارس به منظور بررسی چالش ها و برنامه های پیش رو