محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|سفر مدیر کل,معاون امور اجتماعی و مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس به شهرستان زرین دشت

مدیر کل بهزیستی فارس و هیات همراه در سفر به شهرستان زرین دشت از مرکز مثبت زندگی و مرکز آموزشی -توانبخشی کودکان دارای معلولیت ذهنی زیر ۱۵ سال بازدید نموده,با فرماندار و امام جمعه معزز زرین دشت دیدار و گفت و گو نمودند و ضمن نشست با همکاران بهزیستی زرین دشت و همکاران اورژانس اجتماعی در جریان چالش های ایشان قرار گرفتند.