محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|سفر مدیر کل ,معاون امور اجتماعی و مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس به شهرستان بیضا

مدیر کل، معاون اموراجتماعی و مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس در سفر به شهرستان بیضا ابتدا در جلسه فرمانداری شهرستان بیضا شرکت نموده و سپس ضمن حضور در بهزیستی بیضا به دیدار و گفت و گو با همکاران پردختند,دیدار با همسر شهید که ضمن نگهداری از فرزند دارای معلولیت خود, در حیطه ی تسهیلگری نیز در شهرستان بیضا فعال می باشد و بازدید از مرکز اقامتی میان مدت تحت نظارت بهزیستی شهرستان بیضا از دیگر برنامه های این سفر یک روزه بود.