محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|سفر مدیر کل و مشاور اجرایی مدیر کل بهزیستی فارس به شهرستان کوار

سفر مدیر کل و مشاور اجرایی مدیر کل بهزیستی فارس به شهرستان کوار در ادامه سفرهای مدیر کل به شهرستان های فارس انجام شد.
در این سفر نیم روزه محمدرضا هوشیار مدیر کل در معیت سلیم حقیقی مشاور اجرایی ضمن بازدید از بهزیستی و اورژانس اجتماعی شهرستان کوار با همکاران دیدار و گفت و گو کردند.
دیدار با امام جمعه معزز شهرستان کوار و بازدیداز مرکز مثبت زندگی این شهرستان و نشست با فرماندار شهرستان کوار نیز در ادامه انجام شد.