محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|میز ارتباطات مردمی با حضور مدیر کل بهزیستی فارس

در سالروز حماسه سوم خرداد و همزمان با دهه کرامت میز ارتباطات مردمی با حضور مدیر کل ,معاون توانبخشی,مشاور مدیر کل و مدیر روابط عمومی و مدیر بهزیستی شیراز در محله کم برخوردار کوشک میدان با هماهنگی پایگاه مقاومت شهدای بهزیستی فارس و اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف بهزیستی فارس برگزار شد.