محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|نخستین آیین نکوداشت مادران نمونه دارای فرزند معلول در بهزیستی فارس

آیین نکوداشت مادران نمونه دارای فرزند معلول استان فارس با همکاری اداره کل بهزیستی و بنیاد فرهنگی بین المللی مادر باحضور استاندار فارس,مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور افراددارای معلولیت,مدیر عامل بنیاد مادر, رئیس انجمن مددکاران ایران,مدیر کل و معاون توانبخشی بهزیستی فارس ,مشاور استاندار فارس در امور معلولین و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.