محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|نشست سردار سرتیپ پاسدار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس و همراهان با مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس

گزارش تصویری|نشست سردار سرتیپ پاسدار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس،سرهنگ زارعی رئیس دفتر فرمانده انتظامی استان فارس، سرهنگ شریفی جانشین معاونت نیروی انسانی، سرهنگ حمید افرامن معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس با مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس
دفتر مدیر کل بهزیستی فارس
ساعت:۰۹:۰۰
دوشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۲