محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|نشست علمی کاربردی مسئولین دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات استان های کشور با موضوع نظارت فرایند محور ارزیابی اثربخش با حضور سید محمدجواد حسینی مدیر کل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان بهزیستی کشور،روسا وکارشناسان مسئول دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات بهزیستی کشور, مدیرکل ,رئیس و کارشناسان بازرسی و ارزیابی عملکرد بهزیستی فارس و مسئولین ارزیابی عملکرد بهزیستی های سراسر کشور به میزبانی بهزیستی فارس ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه در حال برگزاری است.