محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|همایش تجلیل ازدکتر سید بصیر هاشمی رئیس مرکز کاشت حلزون فارس و خانواده های کودکان کاشت حلزون شنوایی ,در سالن سردار سلیمانی بهزیستی فارس

همایش تجلیل ازدکتر سید بصیر هاشمی رئیس مرکز کاشت حلزون فارس و خانواده های کودکان کاشت حلزون شنوایی ,در سالن سردار سلیمانی بهزیستی فارس برگزار شد.