محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|هوشیار مدیر کل بهزیستی به همراه موصلی مدیر کل کمیته امداد فارس، سلمانی رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف بهزیستی وهمچنین محسنی مدیر بهزیستی شیراز جهت بررسی مسائل و مشکلات جامعه هدف از منازل تعدادی از مددجویان بازدید نمودند.