محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری/حضور هوشیار سرپرست بهزیستی فارس به همراه اثنی عشری سرپرست معاونت پیشگیری و کارشناسان پیشگیری در مراسم غبارروبی گلزار شهدا به مناسبت گرامی داشت شهدای مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیران دستگاه های اجرایی استان فارس