محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری/ دیدار سرپرست بهزیستی فارس با کارکنان بهزیستی شهرستان شیراز

حضور محمدرضا هوشیار سرپرست اداره کل بهزیستی استان فارس در بهزیستی شیراز و دیدار و گفتگو با کارکنان مجموعه و مجتمع های تحت نظارت

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱6

روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز

انتهای پیام / محمدحسن زارعی