محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری |نواختن زنگ مانا در بهزیستی فارس

همزمان با دومین روز از هفته بهزیستی،برنامه افتتاحیه اجرای زنگ مانا(مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران) با حضور معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس و جمعی از مسئولین در کانون فرهنگی موعود محله مهدی آباد اجرا شد.