دسته بندی: 28 آبان 1399

دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شهرستان شیراز در همایش پیشگیری از اعتیاد/ فعالیت در حوزه اعتیاد علاوه بر دانش تجربی به داشته های علمی نیاز دارد

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر همایش آموزشی پیشگیری از اعتیاد

ادامه مطلب

علی رغم اقدامات و تلاشهای گسترده هنوز با وضعیت مطلوب مبلمان شهری فاصله داریم؛؛اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان ارسنجان با حضور ادارات عضو در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان،اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان ارسنجان در سال ۱۴۰۱به

ادامه مطلب

بدون عنوان

مسابقه ی بزرگ عید سعید غدیر خم ویژه ی فرزندان شبه خانواده بهزیستی فارس 🔔ارسال آثار در قالب نقاشی (گروه

ادامه مطلب

برای اولین بار در کشور و به میزبانی بهزیستی فارس برگزار شد:اولین کارگاه آموزشی_ مشارکتی ایجاد و توسعه شبکه تسهیلگران کشوربا تاکیدبر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی/

کاهش آسیب ها با تکیه بر اجتماع محوری، محله محوری و مشارکت مردم محمدرضا هوشیار، مدیر کل بهزیستی فارس از

ادامه مطلب