دسته بندی: نوامبر 20, 2020

برگزاری مراسم جشن به مناسبت روزجهانی افراددارای معلولیت توسط اداره بهزیستی شهرستان خرامه ومراکزتحت نظارت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه به مناسبت روزجهانی افراددارای معلولیت امروزدوازدهم اذرماه مراسم جشنی باحضورفرماندار،امام جمعه،بخشداربخش مرکزی

ادامه مطلب