دسته بندی: دسامبر 1, 2020

برگزاری اولین دوره مسابقات استانی رشته ورزشی فریزبی معلولین دراستان فارس باحضورتوانخواهان مرکزحرفه آموزی وتوانبخشی پسرانه تابش فیروزآباددراین شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد بامربیگری نرگس اسمعیلی در تاریخ هشتم آذرماه سال جاری توانخواهان مرکزتابش توانستند

ادامه مطلب