دسته بندی: 13 بهمن 1399

سپیدان| افتتاح ۲ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی با حضور آزرمی سرپرست معاونت هماهنگی موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی فارس

دو واحد مسکونی با حضور سرپرست معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی فارس، رئیس بسیج سازندگی فارس، سرپرست اداره بهزیستی، فرمانده

ادامه مطلب

سپیدان| حضور آزرمی سرپرست معاونت هماهنگی موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی فارس در جمع همکاران اداره بهزیستی شهرستان سپیدان

آزرمی سرپرست معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی فارس در سفر خود به شهرستان سپیدان با همکاران بهزیستی سپیدان نشستی صمیمانه

ادامه مطلب