سیاست های اجرایی

بیانیه ارزش های سازمان بهزیستی کشور ما معتقدیم: تعهد و وفاداری کارکنان به سازمان و رعایت اخلاق حرفه ای، عامل موفقیت سازمان است. رعایت کرامت انسانی گروه های هدف، کارکنان و ذینفعان از اصول ارزشی سازمان است. ارائه خدمت به گروه های هدف فارغ از تفاوت های قومی، سیاسی و دینی- مذهبی است. تخصص محوری،… ادامه خواندن سیاست های اجرایی

بیانیه ارزش ها

بیانیه ارزش های سازمان بهزیستی کشور ما معتقدیم: تعهد و وفاداری کارکنان به سازمان و رعایت اخلاق حرفه ای، عامل موفقیت سازمان است. رعایت کرامت انسانی گروه های هدف، کارکنان و ذینفعان از اصول ارزشی سازمان است. ارائه خدمت به گروه های هدف فارغ از تفاوت های قومی، سیاسی و دینی- مذهبی است. تخصص محوری،… ادامه خواندن بیانیه ارزش ها

چشم انداز

«بیانیه چشم انداز سازمان بهزیستی کشور»سازمان بهزیستی، سازمانی است سیاستگذار و پیشرو در ارتقاء سلامت اجتماعی و بهره مند از سرمایه های انسانی و اجتماعی در ارائه خدمات استاندارد و در دسترس با توسعه فرصت‌های برابر برای جامعه.

بیانیه ماموریت

«بیانیه مأموریت» سازمان بهزیستی کشور سازمانی است دانش محور و تخصصی در ارائه خدمات پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی با رویکرد بهره مندی مشارکت عمومی و توانمندسازی با توجه ویژه به کودکان، زنان، معلولین و سالمندان، به عنوان متولی سلامت اجتماعی نقشی مؤثر در ارتقاء سلامت، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی آحاد جامعه ایفا می کند.

روابط عمومی

معرفی روابط عمومی : ارتباط مستمر و متعادل با رسانه ها که از اساسی ترین وظایف روابط عمومی به شمار می رود راهی موثر در به خدمت گرفتن فضا و ظرفیت مناسب آن ها برای معرفی جایگاه خدمات گسترده و ابعاد قابل توجه سازمان بهزیستی در میان مردم و مسئولین است. مهمترین وظیفه روابط عمومی… ادامه خواندن روابط عمومی

واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات

استقرار کامل نظام جامع مدیریت عملکرد تا پایان سال 1397 پیگیری راه اندازی سامانه جامع نظارتی سازمان به همکاری واحد های ذیربط مدیریت ، هماهنگی و پیگیری تکمیل مستندات شاخص های ارزیابی عملکرد سال 1396( موضوع جشنواره شهید رجایی ) و همچنین هماهنگی های مربوط خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد سال 1397 پیگیری ، هماهنگی … ادامه خواندن واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات

واحد گزینش

رئوس فعالیت های واحد گزینش به شرح ذیل می باشد  قانون گزینش در سال 1374مجلس شورای اسلامی به سایر وزارتخانه و سازمان و موسسات و شرکتهای دولتی ابلاغ و اجرائی گردیدبرابر این قانون ، مشمولین  ، کلیه داوطلبان اعم از متقاضیان ورود به خدمت ( روزمزد – قرار دادی – پیمانی – متعهد و خرید… ادامه خواندن واحد گزینش

اداره امور مالی

رئوس فعالیت های اداره امور مالی – تنظیم اسناد هزینه کلیه فعالیتهای مالی از قبیل حقوق و مزایای کارکنان ، مطالبات پرسنلی ، کمک هزینه ها و غیره در قالب تعهدات و اعتبارات اختصاص یافته.– رسیدگی کلیه اسناد هزینه استان از نظر رعایت قوانین و مقررات مالی، آیین نامه ها اجرایی، دستورالعمل های ابلاغی و… ادامه خواندن اداره امور مالی

اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

اهداف اداره پذیرش و هماهنگی  گروههای  هدف بهزیستی  فارس – تدوین رویه واحد استاندارد و هماهنگ ارائه خدمات ،تسهیل و تسریع در فرایند خدمات رسانی به گروههای هدف بهزیستی فارس – شفاف سازی شرح وظایف و ماموریتهای محوله سازمانی – تغییر رویکرد ارائه خدمات از سنتی به نوین و روز آمدی فعالیتها – استفاده از… ادامه خواندن اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف