دسته بندی: آوریل 27, 2021

فیروزآباد|برگزاری دو کارگاه آموزشی با عنوان آسیب های فضای مجازی ویژه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول و کارگاه آموزش خانواده ویژه مادران با موضوع آموزش خانواده(ارتباط با نوجوان و چالشهای دوره نوجوانی) در روستای پرزیتون بخش میمندفیروزآباد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد، واحدپیشگیری بخش میمندفیروزآباداقدام به برگزاری دو کارگاه اموزشی با عنوان آسیب های

ادامه مطلب