دسته بندی: آوریل 28, 2021

به مناسبت هفته بهزیستی صورت گرفت:باحضورمحمدرضاهوشیارمدیرکل بهزیستی فارس ،امام جمعه وفرماندارشهرستان خرامه مسکن مددجویی بهزیستی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان خرامه ،به مناسبت هفته بهزیستی آیین واگذاری همزمان ۲۸۳۶واحدمسکونی به افراددارای معلولیت ومددجویان تحت پوشش

ادامه مطلب