دسته بندی: 4 مرداد 1400

حضور مدیر کل،معاون امور توانبخشی،مدیر روابط عمومی و مسئول پشتیبانی اداره کل بهزیستی فارس در دوره آموزشی (تشکیل پایگاه های هنر افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی )دفتر توانبخشی مبتنی بر جامعهCBR (تحت عنوان نمایش و تئاتر درمانی)

در این برنامه و با حضور مدیر کل از ۲۷ نفر از تسهیل گران شهرستانهای(شیراز، فیروزآباد، فسا، مرودشت، ارسنجان،داراب،کوه چنار،کازرون،

ادامه مطلب

تکریم پیشکسوت مددکاری فارس|رونمایی از تابلو ساختمان شماره ۳ بهزیستی فارس بنام مجتمع فرهنگی آموزشی عبدالعلی شمس(مددکار اجتماعی)

مراسم تکریم پیشکسوت مددکاری فارس استاد عبدالعلی شمس با حضور مدیر کل , شورای معاونین ,روسای دوایر ستادی وکارشناسان بهزیستی

ادامه مطلب