دسته بندی: 10 مهر 1400

حضور مدیر کل بهزیستی فارس در اختتامیه کارگاه آموزشی ارتقا ظرفیت کارشناسان اورژانس اجتماعی و کارشناسان امور آسیب دیدگان اجتماعی پیرامون خود مراقبتی

محمدرضا هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس ضمن حضور در این برنامه و تشکر از معاونت امور اجتماعی بهزیستی فارس به

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی حمایت از ارتقا ظرفیت کارشناسان اورژانس اجتماعی و کارشناسان امور آسیب دیدگان اجتماعی پیرامون خود مراقبتی در مواجهه با بحران های اجتماعی و بلایای طبیعی

این دوره سه‌ روزه از ۲۵ تا ۲۷ فروردین ماه با حضور ۱۶۳ نفر از کارشناسان مراکز اورژانس اجتماعی و

ادامه مطلب