شیراز/ تداوم همکاری بهزیستی شیراز و سپاه فجر فارس در آگاه سازی عموم مردم/ انعقاد تفاهم نامه ای مشترک با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی

با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و آگاه سازی عموم مردم و به منظور انعقاد تفاهم نامه مشترک، جلسه ای با حضور دکتر محسنی سرپرست بهزیستی شهرستان شیراز، مدبری معاون فرهنگی اجتماعی سپاه فجر فارس، فانی، زارع و خورشیدی کارشناسان مسئول واحد پیشگیری بهزیستی شیراز تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز: در… ادامه خواندن شیراز/ تداوم همکاری بهزیستی شیراز و سپاه فجر فارس در آگاه سازی عموم مردم/ انعقاد تفاهم نامه ای مشترک با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی