دسته بندی: 24 خرداد 1401

شیراز|مصطفی محسنی مدیر بهزیستی شهرستان شیراز: در بهزیستی به دنبال هموار نمودن مسیر خدمات رسانی به افراد دارای معلولیت هستیم/راه اندازی بخش تربیت شنیداری مجتمع خدمات بهزیستی فتح المبین با همکاری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خدمات رسانی به افراد دارای معلولیت یکی از رسالتهای اصلی سازمان بهزیستی است و دغدغه اصلی مسئولان این سازمان تسهیل

ادامه مطلب