دسته بندی: 8 تیر 1401

سپیدان| بازدید آزرمی سرپرست معاونت هماهنگی موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی فارس از مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی اکرام

سرپرست معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی فارس با همراهی سرپرست اداره بهزیستی از مرکز شبانه روزی نگهداری معلولین ذهنی اکرام

ادامه مطلب

اوز|کاشت نهال بالندگی توسط معلولین نخبه تحت پوشش بهزیستی شهرستان اوز با حضور اسدی رئیس اداره بهزیستی و سایر مسئولین شهرستان بمناسبت روز جهانی معلولین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اوز کاشت نهال بالندگی توسط معلولین نخبه تحت پوشش بهزیستی شهرستان اوز با

ادامه مطلب